Báo giá in tờ rơiDownload báo giá in tờ rơi quảng cáo tại Hà Nội

Chất giấy/ Số lượng
500 tờ
1000 tờ
2000 tờ
3000 tờ
5000 tờ
7.000 tờ
10.000 tờ
Couches 100
2.200 đ
1.400 đ
1020 đ
950 đ
790 đ
710 đ
710 đ
Couches 120
2.350 đ
1.500 đ
1110 đ
970 đ
820 đ
770 đ
760 đ
Couches 150
2.500 đ
1.600 đ
1.300 đ
1130 đ
900 đ
820 đ
810 đ
Couches 200
2.700 đ
1.700 đ
1.350 đ
1120 đ
1000 đ
920 đ
910 đ

Bảng báo giá chưa bao gồm phí thiết kế tờ rơi quảng cáo
Báo giá chưa bao gồm VAT

0