Báo giá in phong bì

Báo giá in phong bìSize22x12cm
Loại giấy:Offset 100
Số lượng(Chiếc)
1 Màu
2 Màu
3 Màu
4 Màu
100
1500
1800
2100
2600
200
1200
1350
1600
1800
300
1000
1200
1350
1550
400
950
1100
1200
1400
500-600
830
970
1120
1200
700 - 800
750
870
1000
1100
900 - 1000
700
820
920
970
2000
670
720
860
920
3000
570
650
800
870
4000 -5000
550
620
690
730
6000 - 7000
520
600
650
700
10000
500
580
620
670
Báo giá In Phong Bì 
Size A517x23cm
Loại giấy:Offset 100
Số lượng(Chiếc)
1 Màu
2 Màu
3 Màu
4 Màu
100
1700
1900
2300
2700
200
1350
1500
1800
2100
300
1200
1300
1500
1700
400
1150
1250
1400
1500
500 - 600
980
1100
1270
1450
700- 800
900
70
220
1400
900 - 1000
860
980
1170
1350
2000
800
870
1100
1250
3000
670
820
920
1000
4000 - 5000
650
750
850
900
7000
630
740
840
880
10000
610
730
830
870

  
  
  

Báo giá in phong bì download
Nhận In - thiết kế phong bì chất lượng cao - chuyển hàng trong toàn quốc. 
Giá cả cạnh tranh cho các loại phong bì: 
  • Phong bì cửa sổ
  • Phong bì thương mại
  • Phong bì trả lời khách hàng
  • Phong bì bao sách
  • Phong bì đựng catalog
  • Phong bì màu
ĐT Liên hệ: 0915666076

0