Mẫu thiết kế bảng giá bán hàng đẹp

Bảng giá bán hàng luôn yêu cầu một thiết kế đẹp và bắt mắt khách hàng - Với một thiết kế đẹp của bảng giá bán hàng sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh rõ rệt. Thiết kế phải dễ dàng đọc và hiểu được thông tin - điều này sẽ giúp cho khách hàng nhìn thấy đồng tiền của họ sẽ sử dụng như thế nào cho mỗi mục bảng giá cung cấp, . Dưới đây là tổng hợp những thiết kế mẫu bảng giá đẹp của các nhà thiết kế quốc tế. Cho thấy sự thành công trong kinh doanh như thế nào đối với một bảng giá được design cầu kỳ, cẩn thận. Nếu bạn muốn thiết kế bảng giá đẹp - Hãy liên hệ: 0915666076

Tiêu chí thiết kế bảng giá:

1. Thiết kế gọn gàng
2. Bắt mắt khách hàng
3. Dễ đọc - dễ hiểu
4. Màu sắc hấp dẫn

Hy vọng những mẫu này sẽ truyền cho bạn cảm hứng để bạn có thế tạo ra những bảng giá hấp dẫn.


1. Letsfreckle

5904102474b7f784cb28d81 500x252 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

2. Polldaddy

7673564204c18bcf4ab19b1 500x306 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

3. Bigcartel

18676310914b7f76a7517ee1 500x324 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

4. Squarespace

14079860744b7f77562684f1 500x250 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

5. Livestream

5131286614a514e620c8831 500x269 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

6. Feedmyinbox

6638930074b7f728c0f1ca1 500x313 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

7. Shopify

20866170244aecc0c557b091 500x438 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

8. Ballpark

47761009349e731e32716c1 500x294 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

9. Wufoo

127655693849ee5574e882e1 500x226 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

10. Mediatemple

5498467174912f251d9e811 500x205 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

11. Vanilla Forums

vanilla 500x217 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

12. Harvest

getharvest 500x546 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

13. Freeagentcentral

freeagentcentral 500x164 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase
curdbee 500x504 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

14. Cannybill

cannybill 500x223 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

15. Hello Themes

hellothemes 500x370 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

16. Highwire

highwire 500x474 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

17. Indinero

indinero 500x212 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

18. Pulse

pulseapp 500x278 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

19. Ronin

roninapp 500x217 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

20. Invoicemachine

invoicemachine 500x505 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

21. Invoicexpress

invoicexpress 500x221 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

22. Websuitepro

websuitepro 500x234 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

23. Businessonclick

businessonclick 500x227 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

24.Onehub

onehub 500x286 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

25. Notableapp

notableapp 500x250 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

26. Glasscubes

glasscubes 500x402 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

27. Getzcope

getzcope 500x241 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

28. Producteev

producteev 500x266 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

29. Fuzemeeting

fuzemeeting 500x452 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

30. Zyncro

zyncro 500x179 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

31. Getsatisfaction

getsatisfaction 500x280 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

32. Highrisehq

highrisehq 500x177 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

33. Ajhelpdesk

ajhelpdesk 500x320 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

34. Bidsketch

bidsketch 500x309 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

35. Hostbill

hostbillapp 500x180 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

36. Donortools

donortools 500x203 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

37. Quoterobot

quoterobot 500x228 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

38. Getspitfire

getspitfire 500x334 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

39. Projectfork

projectfork 500x205 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

40. Gettinderbox

gettinderbox 500x280 40 Attractive Pricing Tables That Guarantee a Purchase

0