Tiêu đề thư của những người nổi tiếng

Arnold Schwarzenegger và Albert Einstein không có điểm nào chung? Ngoài ra để được công nhận là người nổi tiếng, tất cả họ đều sử dụng tiêu đề thư (letterhead).
Các cá nhân và các công ty trong tất cả các ngành công nghiệp đều có tiêu đề thư (letter head) của riêng mình, nó là một cung cụ  chắc chắn rất hiệu quả xây dựng thương hiệu và là công cụ tiếp thị. Ngoài việc được sử dụng cho những lá thư chính thức và các giao dịch kinh doanh, tiêu đề thư (letterhead) còn mang bản sắc doanh nghiệp của một công ty và có thể tăng thêm danh tiếng của mình. Tiêu đề thư (letterhead) giúp những biểu tượng như Elizabet Taylor, Marylin Monroe  tiếp cận với đối tác kinh doanh và cả những fan người ủng hộ. Gửi một tờ giấy  với một mảnh giấy bình thường thực sự có thể làm cho một sự khác biệt rất lớn.
Đây là bộ sưu tập tiêu đề thư của những người nổi tiếng do Zimia design sưu tầm trên net, mời các bạn cùng xem.

John F. Kennedy, 1952
Personal-Letterheads-01

Frank Sinatra, 1967

Personal-Letterheads-02

Les Paul, 1951

Personal-Letterheads-03

Princess Diana, 1997

Personal-Letterheads-04

Marilyn Monroe, 1958

Personal-Letterheads-05

Johnny Cash, c.1965

Personal-Letterheads-06

Ray Charles, 1990

Personal-Letterheads-07

Chuck Jones, 1986

Personal-Letterheads-08

Ozzy Osbourne, 2011

Personal-Letterheads-09

Hughes Entertainment (John Hughes), c.1990

Personal-Letterheads-10

Elizabeth Taylor, 1985

Personal-Letterheads-11

David Bowie, 1974

Personal-Letterheads-12

Bob Kane

Personal-Letterheads-13

Charles Schulz, 1966

Personal-Letterheads-14

Andy Warhol

Personal-Letterheads-15

Nikola Tesla, 1911

Personal-Letterheads-16

Richard Simmons, 2009

Personal-Letterheads-17

Muhammad Ali, 1983

Personal-Letterheads-18

Arnold Schwarzenegger, 1989

Vintage-Letterheads-19

Abraham Lincoln, 1860

Personal-Letterheads-20

Bill Cosby, 1991

Personal-Letterheads-21

Ray Bradbury, c.1998

Personal-Letterheads-22

Enzo Ferrari, 1974

Personal-Letterheads-23

Pat Sullivan, c.1918

Personal-Letterheads-24

Edward VIII, 1936

Personal-Letterheads-25

Calvin Klein, 1979

Personal-Letterheads-26

J. D. Salinger, 1989

Personal-Letterheads-27

Adolf Hitler, 1934-1945

Personal-Letterheads-28

Rocky Marciano, 1970

Personal-Letterheads-29

Robert Ripley, 1932

Personal-Letterheads-30

Theodor Seuss Geisel

Personal-Letterheads-31

Harry Houdini, 1913

Personal-Letterheads-32

Sigmund Freud, 1900

Personal-Letterheads-33

Charlie Chaplin, 1967

Personal-Letterheads-34

Elvis Presley

Personal-Letterheads-35

Bill Watterson, late-1980s

Personal-Letterheads-36

Albert Einstein, 1932

Personal-Letterheads-37

Frank Zappa, 1986

Personal-Letterheads-38

J. K. Rowling, 2009

Personal-Letterheads-39

Dan Brown, 2009

Personal-Letterheads-40
Bạn có nhu cầu in tiêu đề thư (letterhed) xin alo Thiết kế in Hà Nội: 0915666076
0