Thông tin cần thiết trên danh thiếp

Phần lớn thông tin trên danh thiếp ít nhất là có tên cá nhân hoặc công ty hay tổ chức, những cũng có những thông tin cơ bản khác là những thành tố quan trọng tạo nên sự đầy đủ thông tin của một danh thiếp được thiết kế tốt. 
Dưới đây là những thông tin cần có trên một tấm danh thiếp.

1. Tên của cá nhân: Không phải tất cả các loại danh thiếp kinh doanh phải cần phải có tên của cá nhân, nhưng nó là mộtyếu tố chính. Trong một tổ chức lớn, nó có thể mang lại lợi ích cho người nhận có tên của một người cụ thể để liên hệ. Tên của các cá nhân hoặc tên của doanh nghiệp hoặc tổ chức thường là các yếu tố nội dung nổi bật nhất của danh thiếp kinh doanh.
2. Tên của doanh nghiệp hoặc cơ quan: Name card hầu như luôn luôn có tên của một doanh nghiệp hoặc tên tổ chức trong đó. Nó thường đi kèm với biểu tượng (logo) của doanh nghiệp hoặc cơ quan đó.
3. Địa chỉ liên hệ: Một địa chỉ cụ thể - nới đăng ký hoạt động chính của doanh nghiệp hoặc một địa chỉ gửi thư hoặc cả hai là một phần quan trọng của một card visit. Nếu công ty kinh doanh độc quyền trực tuyến hoặc qua đường bưu điện, một địa chỉ liên lạc cụ thể nó có thể không là yếu tố chính nữa. 
4. Số điện thoại: Số điện thoại để bàn cố định, di động, fax, bạn có thể bỏ qua bất kỳ một số nào đó nếu khách gọi đến mà không có người nhấc máy hoặc để vào cho đẹp. Đừng quên mã khu vực và / hoặc mã quốc gia và mở rộng, nếu điều này là cần thiết . Sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu gạch ngang, dấu cách một cách hiệu quả để thể hiện rõ số điện thoại của mình.

5. Địa chỉ Email: Là một yếu tố quan trọng cho các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên internet, nhưng các doanh nghiệp, tổ chức khác có thể bỏ qua hình thức tiếp xúc này nếu không có hoạt động với mạng internet.
6. Địa chỉ Web Page: Địa chỉ web có thể được liệt kê có hoặc không có tiền tố http:// trước tên miền website. Thêm tiền tố htttp:// có thể ảnh hưởng đến độ dài ký tự của card visit
7. Chức danh cá nhân: Đây không phải là một yếu tố cần thiết, đa phần các doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu name card có thể bao gồm "Chủ tịch" hay "Giám đốc điều hành hoặc là tiêu đề một số khác cho sự xuất hiện của một tổ chức lớn hơn.


8. Câu khẩu hiệu (slogan): Một câu khẩu hiệu mô tả ngắn gọn có thể mang lại hữu ích khi tên doanh nghiệp có phần không rõ ràng hoặc không rõ ràng truyền đạt  thông tin doanh nghiệp. 
9. Trình bày biểu tượng (Logo): Một logo được sử dụng thống nhất trên danh thiếp nó sẽ giúp nhận dạng hình ảnh của một công ty hay cá nhân.
10. Hình ảnh đồ họa, trang trí: Các công ty, cá nhân hay doanh nghiệp nhỏ mà không có một biểu tượng có thể chọn để sử dụng hình ảnh chung chung hoặc hình minh họa tùy chỉnh để làm nổi bật chiếc card visit của mình.
11. Danh sách mô tả các dịch vụ hoặc sản phẩm:  Một danh sách dài sẽ gây lộn xộn lên một danh thiếp kích thước tiêu chuẩn, nhưng khi sử dụng danh thiếp kinh doanh hai mặt có thể tận dụng mặt sau để ghi các dịch vụ công ty cung cấp.


0