Thiết kế độc đáo - Cách xé phong bì

Với những phong bì bình thường - khi xé phong bì chỉ là một động tác đơn giản ko để lại dấu ấn gì với ta.
Nhưng bạn hãy xem cách xe phong bì dưới đâyBạn có nhìn thấy chiếc ô tô ko - ah khi xé phong bì nó sẽ tạo ra một luồng khóiChỗ mở phong bì (Open)
và khi xé chúng raThật tuyệt vời - Thiết kế xe phòng bì này là của D-BROS, rất bình thường nhưng thực sự khác biệt

0