In tờ rơi quảng cáo đẹp


Cách thiết kế một tờ rơi quảng cáo hoàn chỉnh ta cần kết hợp các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau VD: file bản vẽ điện tư, văn bản, hình ảnh... dưới đây là cách thiết kế in tờ rơi sử dụng kết hợp Illustrator & Photoshop để đưa ra bản cuối cùng. Bài viết chủ yếu về phương pháp làm ko nhấn mạnh vào kỹ năng sử dụng chương trình.

1. Hình ảnh tờ rơi quảng cáo được thiết kế in

2. Các thiết lập ban đầu cho tờ rơi quảng cáo: kích thước, chế độ màu, độ phân giải....

3. Xây dựng layout (bố cục) ban đầu cho tờ rơi
- màu nền nên sử dụng phù hợp cùng với tông màu của ảnh nền chính
- phân chia khu vực chính phụ để tạo bố cụ  cho tờ rơi


4. Lựa chọn đưa hình ảnh nền chính vào - 
xây dựng các liên kết giữa các đối tượng với nhau

5. Bước chuẩn bị dữ liệu các ảnh sản phẩm sẽ trình bày trên tờ rơi
- Sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh như PTS, 
- Tạo ra các file sản phẩm riêng biệt đủ chất lượng in - với thuộc tính nền trong suốt (transparency)
- Sử dụng lệnh import đưa các file sản phẩm đã xử lý từ PTS vào Illustator để dàn bố cục.
- Dùng lệnh scale (phóng to thu nhỏ) để sắp xếp các hình ảnh cho hợp lý: có to - có nhỏ.

6. Tổng hợp các file dữ liệu từ các nguồn khác nhau: 
- Cố gắng chuyển đổi đưa về về định dạng phần mềm Illus có thể nhận được
- Sử dụng các lệnh export, save as.... xuất file sang các dạng phổ thông *.eps, *.pdf, *.png...
những định dạng này hỗ trợ thuộc tính transparency (trong suốt) nên có thể dễ dãng đưa vào trong thiết kế.
7. Xử lý các đối tượng vector 
- Import từ nhiều nguồn,hoặc phải vẽ lại để đảm báo độ sắc nét của sản phẩm
- Các phần text nên làm trực tiếp - tránh đưa text bằng hình ảnh vào chương trình.8. Sắp xếp bố trí các đối tượng cho hợp lý:
- Sử dụng các lệnh scale (phóng to thu nhỏ), align (canh lề) bố trí các đối tượng hợp lý 
thường thì theo các đường dóng - sao cho liên kết - thằng hàng vời nhau -> tạo ra sự đồng bộ thống nhất cho thiết kế.
- Các line đỏ bên dưới chỉ các liên kết cơ bản.


Zimia design
0