Thiết kế poster với Illustrator - Phần 2
Phần 2 Sử dụng với Illustrator
Phần này trình bày cách tạo các hạt tròn bên dưới hình nền màu xanh
nguyên lý là các hạt tròn sẽ chạy từ các hạt nhỏ đến hạt to - dung lệnh Blend
bây giờ ta sẽ làm là chạy từ 1 dãy hạt nhỏ sang 1 dãy hạt to.

1. Vẽ hình tròn nhỏ (phím tắt L) dùng công cụ vẽ elíp


2. Tạo dãy hình tròn nhỏ thành 1 đối tượng


3. Tạo dãy hình tròn thứ 2 lớn hơn dãy đầu4. Tạo các hạt tròn chạy từ dãy hình tròn nhỏ sang dãy lớn sử dụng lệnh blend

5. Đặt tham số độ dày - khoảng cách các hạt tròn.


6. Hoàn thành lưới tròn


7. Thu nhỏ lưới tròn cho phù hợp để đặt vào nền


8. Tạo lưới tròn thành 1 đối tượng make compond path
sau đó sẽ tô dải màu (gradient) cho lưới tròn.
Dải màu sẽ chọn chạy từ màu xanh sang màu xanh đậm hơn của nền
sẽ làm cho các hình tròn ẩn vào trong nền - nhìn sẽ ấn tượng hơn.


9. Sử dụng kỹ thuật clipping mask tạo mặt nạ cho lưới


10. Tạo lớp mặt nạ


11. Hoàn thiện
Hết phần 2

Zimia Design
0