Card visit - thông tin cần có

Card visit phục vụ cho rất nhiều mục đích, nhưng mục đích chính là để làm sao đối tác có thể liên hệ được với bạn

Tên và địa chỉ liên hệ có thể có hàng trăm cách trình bày khác nhau trên cardvisit, nhưng có vài nguyên tắc chính được chấp nhận, chúng ta nên tham khảo với nhà thiết kế để tạo ra hiệu quả với danh thiếp của mình

Thông tin tối thiểu card visit
Các thông tin khác là tùy chọn nhưng tối thiểu thiết kế danh thiếp cần có:
Tên của cá nhân và / hoặc tên doanh nghiệp
Tiêu đề của cá nhân hoặc một số đoạn văn bản mô tả doanh nghiệp
Địa chỉ liên lạc, fax, email, trang web, địa chỉ gửi thư, địa chỉ, đường, phố, vv

Không nhất thiết phải liệt kê ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Thiết kế danh thiếp: Bố trí theo chiều ngang là, thông dụng nhất được sử dụng rộng rãi nhất định dạng cho danh thiếp kinh doanh.
Cho dù sử dụng một sắp xếp thiết kế danh thiếp ngang hoặc dọc, tên của người đó hoặc tên doanh nghiệp thường nổi bật nhất card visit. Nó thường được đặt ở trung tâm hoặc nửa trên của card visit và nhấn mạnh với một phông chữ lớn hơn hoặc đậm hơn.
Trình bày thông tin liên hệ
Thông tin liên lạc thường được đặt trong nửa dưới của card visit (trái, phải, hoặc trung tâm). Địa chỉ liên lạc (như số điện thoại hoặc email) thường nhấn mạnh với kích thước font chữ lớn hơn, font chữ đậm, hoặc nhiều phương pháp làm nổi bật.

Quảng cáo trên danh thiếp
Bố trí quảng cáo trên danh thiếp thường hình ảnh (logo tại hoặc trên bên trái trên cùng của danh thiếp theo sau là tiêu đề (tên) có phần (liên hệ thông tin) ở phía dưới bên phải.

(ST internet)
0